About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi Suspendisse ultrices hendrerit nunc vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit venenatis. Morbi dignissim mi non dui phaedrum ullamcorper.

Hirtenstraße 19, 10178 Berlin, Germany

+49 30 24041420

ouroffice@any.com

Follow Us

Head

Head

On- camera performance

video, time 17’26’’

The basis of the action was the construction of a mask from the BDSM space. In the BDSM space, the woman is the dominant, the man is submissive. He goes to this space to fulfill his erotic fantasies, succumbs to the domination of a woman, he wants to be dominated himself. That is why the work is an attempt by the artist to regain her own voice, because as a woman she felt repeatedly that she could not be heard and she was afraid of expressing her thoughts.

At work, she subtracts the attempt to perform this action on a mask put on her own head. With the help of surgical tools, such as scissors or a scalpel, she makes incisions on herself. She adapts the mask to her face. The surgical objects used by the artist show her internal mental obsessions, about the will, fantasies to do something for herself, and to self-mutilate with sharp tools. Thoughts started in parallel when            she started to suffer from severe depression and were a symptom of it. The action was performed on a mask made of artificial leather and it remains in the space of fantasy, fetish about self-mutilation.

 

Głowa, fantazja o samookaleczeniach

2021

Performans dokamerowy

video, czas trwania: 17’26’’

Podstawą akcji było zbudowanie maski z przestrzeni BDSM. W przestrzeni BDSM kobieta jest dominująca, mężczyzna jest uległy. Mężczyzna udaje się do tej przestrzeni, aby spełnić swoje fantazje erotyczne, poddaje się dominacji kobiety, sam chce być zdominowany. Dlatego też praca jest próbą odzyskania przez artystkę własnego głosu, ponieważ jako kobieta wielokrotnie czuła, że nie jest słyszana i bała się wyrażać swoje myśli.

W pracy artystka podejmuje próbę wykonania tej czynności na masce nałożonej na własną głowę. Za pomocą narzędzi chirurgicznych, takich jak nożyczki czy skalpel, wykonuje na sobie nacięcia. Dopasowuje maskę do swojej twarzy. Przedmioty chirurgiczne, którymi posługuje się artystka, ukazują jej wewnętrzne obsesje psychiczne, dotyczące woli, fantazji zrobienia czegoś dla siebie, samookaleczenia się ostrymi narzędziami. Myśli te zaczęły się równolegle, gdy Jessica zaczęła cierpieć na ciężką depresję i były jej objawem. Akcja została wykonana na masce ze sztucznej skóry i pozostaje w przestrzeni fantazji, fetyszu o samookaleczeniu.

Info
Category:

Art Works

Date:

27 lutego 2021

No Comments

Post a Comment