About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi Suspendisse ultrices hendrerit nunc vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit venenatis. Morbi dignissim mi non dui phaedrum ullamcorper.

Hirtenstraße 19, 10178 Berlin, Germany

+49 30 24041420

ouroffice@any.com

Follow Us

Filter collection

Filter collection

On- camera performance

video, time 5’30’’

„Filter collection” is a record of an on-camera performance, which touches, among others, the obsessive pursuit of improving the appearance and modification of the body in accordance with the standards often imposed by the male gaze, but also refers to the new ways of looking at the body that have emerged in recent years.

In her work, the artist tries to translate her personal observations and experiences around these topics into the language of video, in which she literally “sews” herself together. The reference for creating the video was the Instagram space and AR filters.

 

Filter collection

2021

Performans dokamerowy

video, czas trwania: 5’30’’

„Filter collection” to zapis performansu dokamerowego, który dotyka m.in. kwestii obsesyjnego dążenia do udoskonalania wyglądu i modyfikacji ciała zgodnie ze standardami narzuconymi często przez męskie spojrzenie, ale też odnosi się do nowych sposobów patrzenia na ciało, które ujawniają się w ostatnich latach. W mojej pracy staram się przełożyć osobiste obserwacje        i doświadczenia wokół tych tematów na język wideo, w którym dosłownie „zszywam” siebie. Referencją do stworzenia wideo była przestrzeń Instagrama i filtrów AR.

Info
Category:

Art Works

Date:

27 lutego 2021

No Comments

Post a Comment