About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi Suspendisse ultrices hendrerit nunc vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit venenatis. Morbi dignissim mi non dui phaedrum ullamcorper.

Hirtenstraße 19, 10178 Berlin, Germany

+49 30 24041420

ouroffice@any.com

Follow Us

An unexpected episode

An unexpected episode

An unexpected event that happened when you least expected it

Contexts Sokolowsko 2019

Bogna Juchnowicz,

Jessica Dudziak

Performance

time: 30 minutes

 

A performance about the relationship with oneself as an artist and between two people in society. The artists, through the use of the same wigs and clothes, became one character, trying to show different emotions in relationships from closeness to distance. Through the use of gestures from hugging, pulling, pushing to beating.

 

 

Nieoczekiwane wydarzenie, które wydarzyło się w najmniej oczekiwanym momencie

Konteksty Sokołowsko 2019

Bogna Juchnowicz,

Jessica Dudziak

Performans

czas trwania: 30 minut

 

Performans opowiadający o relacji z samym sobą jako artystą oraz między dwojgiem ludzi w społeczeństwie. Artystki, poprzez wykorzystanie takich samych peruk oraz ubioru stały się jedną postacią, starając się ukazać różne emocje panujące w relacjach od bliskości do oddalenia. Poprzez wykorzystanie gestów od przytulenia, przeciągania, przepychania do pobicia.

Info
Category:

Art Works

Date:

14 stycznia 2020

No Comments

Post a Comment